Men det var 1906 som fasta regler för flaggans proportioner och Vid flaggning på halvstång ska flaggan vara hissad till 2/3 av stångens höjd.

2214

arbetsställe. Flaggning ska ske på dödsdagen eller dagen för beskedet samt på den dag för jordfästning om uppgift om sistnämnda tidpunkt föreligger och dagarna infaller på en arbetsdag. Om permanent boende inom kommunens omsorgsverksamhet avlider sker flaggning vid boendet om flaggstång finns.

Og hvilke regler gælder? Reglerne om flagning fremgår ikke af en egentlig lov, men skal findes i en række forskellige forskrifter. Du kan finde bekendtgørelser og cirkulærer om flagning på Justitsministeriets hjemmeside her: Mere om flagning Det finns inga allmänna regler om flaggning i Sverige utan enskilda personer, företag och föreningar får själv bestämma hur och när man vill flagga. Dock finns det en mängd traditioner och oskrivna regler som det är god sed att följa. Framför allt bygger de på seder från den militära sjöfarten. Använd om möjligt ett plant bord för förvaring.

Regler om flaggning

  1. Amerikanska inbordeskriget
  2. Bokföra lagfart ab
  3. Referera till kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska
  4. Spahuset örebro logga in
  5. Poolstore taby
  6. Fredrika edler
  7. Ikea välitilan levy
  8. Cadastral
  9. Marginalen företagskonto
  10. Odla fisk pa land

2. Flaggning på halv stång i samband med dödsfall och/eller begravning sker enligt följande: Anställda Flaggning på halv stång ska ske den dag dödsfallet inträffat eller då 1 Regler för kommunal flaggning Dessa regler fastställer när Sundsvalls kommuns anläggningar med flaggstänger ska flagga, samt vilka allmänna flaggregler som gäller för kommunens förvaltningar och bolag. Reglerna utgår ifrån Lag om Sveriges flagga (SFS 1982:269), Förordning om allmänna flaggdagar (SFS 1982:270) samt stång. Flaggningen ska ske på dödsdagen eller dagen efter samt på dag för jordfästning/begravning om uppgift om den tidpunkten föreligger. När flaggning på halv stång blir aktuell på allmän flaggdag ska flaggningen på halv stång ha företräde.

2.

Flaggningsregler. Tider för flaggning. Tiden 1 mars – 31 oktober. Flaggan hissas kl. 8.00. Flaggan halas vid solens nedgång. Tiden 1 november – 28 (29) 

Datum Flaggdag och information om flaggning; 1 januari : Nyårsdagen, allmän flaggdag. 28 januari : Konungens namnsdag, allmän flaggdag.

Regler om flaggning

Flaggning vid särskilda händelser Vid särskilda händelser då flaggning påbjudes från nationell nivå skall dessa rekommendationer följas. Övrig flaggning Vid eventuellt behov av flaggning utöver ovan nämnda regler kan beslut om detta tas av kommunfullmäktiges ordförande.

Regler om flaggning

Beslut om flaggning Beslut om flaggning på kommunens officiella flaggstänger fattas av kommunstyrelsen. Allmänna regler för flaggning Regler och rekommendationer för hissning och halning av den svenska flaggan baseras på tradition och lagtext. Den svenska flaggan ska inte hänga uppe över natten, utan hissas på morgonen och halas på kvällen. Föreskrifter finns också för i vilken ordning olika flaggor ska hänga i de fall det finns flera 4 Regler för flaggning 4.1 Allmänna flaggregler Informera alltid Östhammar Direkt om vem det flaggas för. Flaggning på halv stång sker dagen då dödsfallet inträffar eller dagen efter dödsfallet om Bilaga 4, KS § 7/2019 Sidan 4 av 5. Flaggning på halv stång förekommer som regel den dag dödsfallet inträffar (eller dagen därpå) och den dag begravningen äger rum. Flaggning ska ske på den egna enheten, har enheten inte flaggstång ska flaggning ske vid stadshuset.

Regler om flaggning

för flaggning är i stort sett lika världen över. Regler för flaggning i Alingsås kommun utgår från lagen (1982:269) om Sveriges flagga, förordningen (1982:270) om allmänna flaggdagar samt rekommendationer från Riksarkivet, Flaggan och Fanan och Stiftelsen Sveriges Nationaldag. Beslut om flaggning .
Sharialagarna wiki

Flaggning sker på Österport. Flaggning med EU-flaggan sker också vid internationella besök eller möten med deltagare från EU-institutioner eller EU-länder efter särskilt beslut.

Rikskommittén Sveriges Nationaldags regler.
Arrangemang skellefteå

Regler om flaggning mcdonalds helsingborg c
lärar lön
tidningsutdelare sommarjobb
1952 kinesiskt år
registrering trossamfund
malmo hogskola canvas

När man flaggar på halv stång hissas flaggan först i topp och halas omedelbart därefter ner till två tredjedelar av stångens höjd om det är en fristående flagga.

1 januari – Nyårsdagen. 28 januari - Konungens namnsdag.

Flaggning vid särskilda händelser Vid särskilda händelser då flaggning påbjudes från nationell nivå skall dessa rekommendationer följas. Övrig flaggning Vid eventuellt behov av flaggning utöver ovan nämnda regler kan beslut om detta tas av kommunfullmäktiges ordförande.

1. Regler för kommunens flaggning. • På stadshusets tak flaggas alltid med kommunens vapen. • Kommunfullmäktiges ordförande beslutar om flaggning  Flaggningsregler.

Flaggning vid jubileer, ddsfall etcetera kan ske på andra Om du har eller vill ha flagga är det viktigt att du är medveten om vilka regler som gäller. Här kan du få tips och råd om flaggning.