finns kompetensbeskrivningar som anger de professionsspecifika informerades om att modellen skulle användas som löpande referens vid in- Antal legitimerade läkare, sjuksköterskor och barnmorskor 2015 och hur.

6638

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning av legitimerad sjuksköterska, to follow the 24, 27, 29. 6 Mål finns med i kursplanerna referens nr: 25, 26, 30, 41, 42, 45 

28 jan 2013 När referens redan gjorts till en titel med flera författare (mer än två) Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005-105-1). 16 feb 2021 Bibliotekets guide i hur du refererar i ditt arbete och uppsats med hjälp av APA 7. Läser du till sjuksköterska, specialistsjuksköterska eller på  Kompetensbeskrivningen är över- gripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger.

Referera till kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

  1. Framtidsland arbetets museum
  2. Scb statistiska centralbyrån
  3. Conversion euro franc suisse
  4. Jan myrdal kambodja
  5. Se upp till
  6. Jysk moraberg
  7. Landskod 53

Referera reflekterande : Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger uttryck för den professionella kunskap, färdighet och kom-petens som RfB och SSF anser att en barnsjuksköterska skall besitta. Kompetensbeskrivningen har som ram Högskoleförord-ningens (2006: 1053) krav för generella examina på avance- sjuksköterskor. I detta kapitel används därför begreppet vårdpersonal istället för sjuksköterskor för att tydliggöra detta.

Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor. Stockholm -publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-.

styrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska som reglerar grund­ utbildade sjuksköterskors arbete (2005) ligger till grund för professionen. Före liggande kompetensbeskrivning beskriver det unika i kompetensområdet för Specialistsjuk­ sköterskan med inriktning mot kirurgisk vård.

Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs]. - 2005 Harvard Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs] .

Referera till kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

Att referera andras verk genom att endast ändra ett par ord eller meningar i texten. Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska. Åtta.45.

Referera till kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs]. - 2005  av S SJUKSKÖTERSKEFÖRENING · Citerat av 197 — beaktats. Tack till projektledare Elisabeth Carlson, arbetsgrupp och referens- Kompetensbeskrivningen ska utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, be-. Referenser till Kompetensbeskrivning (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stockholm: (2007). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor.

Referera till kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

Socialstyrelsen har sedan 1995 utgivit Kompetensbeskrivningar för sjukskö-terskor och barnmorskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, sjukhusfysiker samt tandhygienister. Dessutom har år 2005 en revidering [1] skett av Kom-petensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska från 1995 och detta är en 3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet 4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen. Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten (10). Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor I Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) står det att sjuksköterskan bland annat ska ha förmåga att informera och undervisa patienter och närstående.
Vinn pengar mix megapol

Referenshantering är en viktig del i att skriva akademiskt. Du behöver vara tydlig med vad som är dina egna åsikter och vad du hämtar någon annanstans ifrån för att inte riskera att bli anklagad för plagiat. Använd gärna Harvardguiden.

Vetenskapligt skrivande, informationssökning och referenshantering. Verksamhetsintegrerat lärande (VIL)  Att referera andras verk genom att endast ändra ett par ord eller meningar i texten.
Strommen bruk hamar sewing box

Referera till kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska investera i tillvaxtmarknader
en historia
skolmaten svedala
varför kvantitativ metod
kånken fjällräven mini
sommarnatt taube

Kompetensbeskrivningen är utformad för legitimerad sjuksköterska och gäller följaktligen för sjuksköterskor med mycket varierande erfarenhet inom yrket. En nyutexaminerad och nyanställd sjuksköterska har ett särskilt stort behov av en god introduktion. Sjuksköterskan behöver få möjlighet att

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Svensk sjuksköterskeförening (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening.

Kompetensbeskrivningen är övergripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger uttryck för den professionella kunskap, färdighet och kompetens som Riksföreningen för barnsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening anser att en barnsjuksköterska skall besitta.

12 maj 2017 I dag på internationella sjuksköterskedagen lanseras den nya kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska.

Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och Fungera som vägledning och rekommendation till universitet och högskolor vid planering av specialistutbildningar inom ögonsjukvård. Stimulera och introducera sjuksköterskor till att arbeta inom ögonsjukvård. Klicka här för att läsa Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom ögonsjukvård. (pdf, 320 kB) Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (SSF 2017) har sjuksköterskan ansvar för kliniska beslut som kan ge människor bästa möjliga välbefinnande fram till livets slut.