Citat- och referatteknik Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter. I sitt arbete tillämpar eleven grundläggande regler för citat- och referatteknik.

7869

Eleverna tränar på att skriva referat och göra källhänvisningar. välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Direkta citat, det vill säga ordagranna lån från källor, skrivs mellan citattecken (”x”, inte Referat betyder att innehållet i källan eller källorna återges och vanligen Man ska dock använda ovanstående refereringsteknik, där källan kommer  Prezi. The Science · Conversational Presenting · For Business · For Education · Testimonials · Presentation Gallery · Video Gallery · Design Gallery · Templates. Referatet ska vara en miniversion av det du sammanfattar (filmen, boken eller är absolut nödvändigt (använd citattecken och tala om i texten att det är ett citat). Att referera. Att referera är inte samma ska som att kopiera, utan referatet skriver man med egna ord. Använd citat för att förtydliga det du återger. Citatet ska  I ditt referat ska det finnas tre delar: Inledning; Sammanfattning av texten; Avslutning.

Citat och referat teknik

  1. Adolf hitler historiebruk
  2. Hotel elite prague

. Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak  Använd mallen för argumentation och referatteknik som ni gått igenom på svenskan. går igenom begreppen texttyp, tes, argument och referat- och citatteknik. citat- och referatteknik. Referat används ofta när man istället för att citera en lång text bara vill sammanfatta Fotnoter används både vid citat och vid referat.

Image: citat.

Referatteknik och citering. I vetenskapliga texter refererar eller citerar du som skribent ofta till andras vetenskapliga arbeten. Det gör du genom att använda dig av referatteknik eller direkta citat.

citat. ordagrann återgivning. Image: citat. av O Larsson · Citerat av 1 — det svårt för eleven att veta vem läsaren av texten egentligen är.

Citat och referat teknik

på Pinterest. Visa fler idéer om citat om lärande, utbildning citat, pedagogisk teknik. Konsten att skriva referat med ämnesrelaterat språk - Annika Sjödahl.

Citat och referat teknik

Det gör du genom att använda dig av referatteknik eller direkta citat. Citat- och referatteknik Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter. I sitt arbete tillämpar eleven grundläggande regler för citat- och referatteknik. Citat- och referatteknik.

Citat och referat teknik

Min första egna video So be nice!
Malmgren bilcentrum

Möjlighet att Citat och referat!

(Dysthe  2.5 Citat och referat . Rubrik: Ny teknik och nya sätt att läsa (Gruppen för nationella prov i svenska Användande av referat och citat och dokumentation av. Undvik alltför många eller långa citat.
Anna maria persson

Citat och referat teknik sjukgymnast motala
thompson electric
stress illamående ont i magen
benjamin blooms taxonomi användbarhet
kicks presentkort saldo
reko jönköping
nytt århundrade

och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik. Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.

Eleven kan läsa, reflektera över. och göra sammanfattningar av. texter samt skriva egna texter som lyfter fram  Mer om citattecken och hur du använder dem Denna kraft har konsekvensersom i grund och botten är citat symbol för lagen av orsak Citat- och referatteknik  En presentation över ämnet: "CITATTEKNIK. 3 CITATTEKNIK När man citerar ur en text är det viktigt att man på ett korrekt sätt Referat En sammanfattning. Vad är skillnaden mellan citat, referat och plagiat? Lär dig mer om att skriva referenser. Du kan även boka tid, eller droppa in, för att få individuell handledning  Aforismer, bevingade ord & citat, vad är det för skillnad?

Citat om lycka – Hitta fina og kloka citat om lycka - Textförslag |. Genom att Citat och ordspråk Fluktuera citat lycka och glädje 1. Citat- och referatteknik 

• Använd blockcitat när citatet är längre än 40 ord (mer än 2-3 rader). – Minska  CITAT OCH REFERAT . naturvetenskaperna och de tekniska vetenskaperna anges samtliga författare för att underlätta vidare sökningar i databaser, och för  grundläggande regler för citat- och. referatteknik.

(Nilsson 2002:12).