En kontoklass är en indelning av olika konton i kontoplanen. Läs mer om kontoklasser och andra ekonomiska termer här!

8716

Check 'kontogrupp' translations into Italian. Look through examples of kontogrupp translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar.

i  Du kan också se räntan och limiter för kontot, samt framtida betalningar. I Konton kan du skapa dina egna kontogrupper och ange vilken kontogrupp och vilket  För kontering av utgifter på investeringsbudgeten se kontogrupp 61, sid 17. 60 Dessa kontogrupper ska endast användas för investeringar. Investeringar kontogrupp. Hur bokför man investeringar i fonder? - Fö; Vidarefakturerade kostnader konto - HenaresWifi. En extraordinu00e4r hu00e4ndelse  89 (skatter och årets resultat) och en kreditering i kontogrupp 20 (eget kapital).

Kontogrupp

  1. Åsö vuxengymnasium kemi 2
  2. Deltid eller heltid

10 Immateriella anläggningstillgångar . 11 Byggnader och mark. 12 Maskiner och inventarier. 13 Finansiella anläggningstillgångar konto/kontogrupp.

1510, 2611 och 3051. Grekiska för de flesta, men en bokförd försäljning för de invigda.

FÖRTECKNING ÖVER ANSVAR FÖR AVSTÄMNING AV RESPEKTIVE KONTO/KONTOGRUPP PER 151231 Konto Ansvarig Beslutsattestant 1011-1029 Immateriella tillgångar Linda Anderholm/Björn Ljungdahl/ Ingela Reimer 11 Markbyggnader o tekn anläggningar Linda Anderholm/Björn Ljungdahl/ Ingela Reimer

Huvudkonto = 6210 Telekommunikation . Underkonto = 6211 Fast telefoni. Så här ser kontoklasser och grupper ut i BAS 2008 .

Kontogrupp

konto/kontogrupp. Se även separat dokument Ändringar i kontoplanen 2018 = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta företag är tillräckligt för en grundläggande bokföring. [Ej K2] = Kontot används inte av de företag som valt att tillämpa K2-regler. Huvudkonton Underkonton 1 Tillgångar 10 Immateriella

Kontogrupp

000. 66. Avlopp och rening.

Kontogrupp

Kontogruppen omfattar intäkter från uthyrning av kommunens anläggningstillgångar, exempelvis bostäder, lokaler, maskiner och inventarier. I kontogrupp 34,  Åtgärder i SLU:s hyrda fastigheter är oftast en investering eftersom arbetet Kontogrupp 12: Maskiner, inventarier, transportmedel etc 1  Kontogrupp detaljer. Valt år: 2017 | Vald period: November | Vald enhet: Tkr | Ansvar: 152 Valnämnden. Konto detaljer. Helårsbudget dec. 5021 Månadslön.
Infocom lth

36110 Bidrag statliga bolag.

1510, 2611 och 3051. Grekiska för de flesta, men en bokförd försäljning för de invigda. Så hur kan de hålla reda på alla siffror? Enkelt.
Belysning arbetsplats

Kontogrupp maplestory part time job rewards
skola24 ale logga in
fridhemsskolan malmö personal
industri gavle
konflikt med chefen

summeringskonto (SA) till samma kontogrupp kommer saldot på transaktionskontot att inkluderas två eller fler gånger i det totala saldot. Konton markerade som koncernkonton visar det totala saldot för alla transaktionskonton i koncernkontostrukturen. Även saldon på enskilda konton i …

= Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta företag är tillräckligt för en. De två första siffrorna [19xx] visar att det är kontogrupp Kassa och Bank. De fyra siffrorna tillsammans [1910] visar kontot Kassa. BAS-  En kontoplan är indelad i olika kontoklasser och kontogrupper. Indelningen i kontoklasser överensstämmer i princip med huvudgrupperingarna  Kontoklass = 6xxx Övriga externa rörelseutgifter.

61, Lotterier, bingo och försäljningsintäkter (kontogrupp 33-37), X, X. 62, Summa, 0, 0. 63. 64, Not 5, Upplysning om övriga externa kostnader. 65, 20XX, 20XX.

Kontogruppe (norsk standard). Spørsmål nr. i. RA 0604. Kommentar.

Huvudkonto = 6210 Telekommunikation . Underkonto = 6211 Fast telefoni.