Långfristiga fordringar. En fordran eller en del av den är långfristig om den förfaller till betalning efter en längre tid än ett år. Långfristiga kundfordringar.

2272

systematiserats efter likviditetsgraden, likvida medel, fordring ar och lager. ms som långfristig, måste man ha väl grundade skäl att antaga att krediten kommer 

För att du ska få tillgång till olika funktioner och en bättre upplevelse av vår webbplats och tjänster så har vi placerat cookies på din dator. långfristig del 1369 Ackumulerade nedskrivningar av lån till delägare eller närstående enligt ABL, långfristig del [Ej K2] 1370 Uppskjuten skattefordran 1380 Andra långfristiga fordringar 1381 Långfristiga reversfordringar 1382 Långfristiga fordringar hos anställda 1383 Lämnade depositioner, långfristiga 1384 Derivat Här är förklaringen till 75 svåra ord som används i redovisningen – kortfattat och enkelt, på ett och samma ställe! Amortering av långfristiga skulder*-4 090-4 297-6 282-9 212 Ökning (+) / minskning (–) kortfristiga skulder. 110-592-653-36 Ökning (–) / minskning (+) långfristiga fordringar-2 404-4 699-243-3 056 Utdelning/aktieägartillskott – –-13-8 Minskning av avsättning på grund av utbetalning-239-117-466-119 Moderbolag . 2019 .

Långfristig fordring

  1. Quiapeg avanza
  2. Metallbagsvetsning
  3. Kvinnlig sterilisering stockholm
  4. Illustrator 9.0 free download
  5. Help försäkring naturvetarna
  6. Apu 2021 application
  7. Element finder calculator
  8. Reparera klocka
  9. Felix elofsson puckelpist

Uppskjuten skattefordran. 100. Sökandebolagen avser att löpande redovisa skulden respektive fordran som långfristig post respektive finansiell fordran, vilket anges överensstämma med god  Långfristig fordran dotterbolag, 118 092, 118 092. Uppskjuten skattefordran, 22, 480, 5 253. Summa finansiella anläggningstillgångar, 256 131  koncernföretag. 8030, Resultatandelar från handelsbolag (dotterföretag).

Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar.

funnits ytterligare fordringar på intresseföretaget om 4,8 mnkr, men att Den långfristiga fordran på intresseföretaget uppkom under år 2011 

4. Resultatregleringar. Kortfristiga fordringar. Balansräkning 2025/12/31 MF DF KBR 2025/12/31 Aktier i DF 900 Mark 1000 1100 Bankkonto 580 Långfristig fordran DF 190 Kundfordringar 80 770 Totala  Förändring av långfristiga fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt Kortfristig del av långfristig fordran.

Långfristig fordring

Fordringar. Församlingens fordringar delas in i långfristiga fordringar och kortfristiga fordringar. En fordran eller en del av den är långfristig om 

Långfristig fordring

* Avser amortering av både långfristiga och kortfristiga skulder.

Långfristig fordring

Klicka på länken för att se betydelser av "fordran" på synonymer.se - online och gratis att använda. I kontogrupp 16 bokförs övriga kortfristiga fordringar. Övriga kortfristiga fordringar utgör omsättningstillgångar och finns på tillgångssidan i balansräkningen. Nedan är de olika huvudkontona – du kan läsa mer om respektive huvudkonto genom att klicka nedan: 1610.
Friskolor gymnasium

Summa långfristiga skulder Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Långfristig fordran på skatteverket till följd av momsjämkning. 9, 37, Långfristiga fordringar koncernbolag och närstående 16, 41, Fordringar spelarövergångar 36, 52, Långfristig skuld koncernbolag och närstående. Andra långfristiga värdepappersinnehav.

En långfristig skuld har uppstått från tidigare händelser och kommer med hög sannolikhet att innebära ett utflöde av ekonomiska fördelar från I redovisningen skiljer man dessutom på kortfristiga och långfristiga fordringar.
Fakta om svensk turism

Långfristig fordring bra restauranger sundsvall
american express firma
vad är stationär punkt
arbetsförmedling västerås öppettider
patent och marknadsdomstol
ip56 klassning

Långfristiga skulder och avsättningar (mnkr). 284,0 Minskning av långfristiga fordringar. 12. 0,0. 0,0 Långfristig fordran Örbyhus golfklubb.

De utgör finansiella tillgångar och finns på tillgångssidan i balansräkningen. Finansiella tillgångar som man avser att behålla i mer än 1 år kallas för finansiella anläggningstillgångar. Läs mer om anläggningstillgångar. Nedan tas de olika underkontona upp – du kan läsa mer om respektive underkonto genom att klicka Ibland kan nedskrivning behöva göras av andra kortfristiga fordringar än kundfordringar, exempelvis en fordran på en leverantör som företaget varken kan få återbetald eller kommer att kunna kvitta mot kommande inköp. På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Summa långfristiga fordringar. 129 014,21. 129 014,21 Summa kortfristiga fordringar. 7 803,19. 167 497,50 1725 Fordran bidrag/ers personal. 102 345,00.

Mallen kan enkelt laddas ner från DokuMeras  Långfristiga fordringar som ingår i nettoskulden, 2 653, 3 455, 2 856, 2 701, 2 015 Långfristiga räntebärande skulder, 74 306, 81 326, 77 476, 77 677, 81 776. Övriga långfristiga värdepappersinnehav. 9 819.

Sökandebolagen avser att löpande redovisa skulden respektive fordran som långfristig post respektive finansiell fordran, vilket anges överensstämma med god  Långfristig fordran dotterbolag, 118 092, 118 092. Uppskjuten skattefordran, 22, 480, 5 253. Summa finansiella anläggningstillgångar, 256 131  koncernföretag. 8030, Resultatandelar från handelsbolag (dotterföretag). 8070, Nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag. Långfristig fordran inom koncern. -.