Justerad EBITDA uppgick till 41 MSEK (32). Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 19,3 procent (13,0). Kassaflödet från den löpande 

7976

• EBITDA-marginalen var 6,6 (5,4) procent • Orderingången uppgick till 107,7 (107,6) MSEK • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,20 (0,19) SEK • Avkastning på Eget kapital för tolvmånadersperioden blev 28,4 (20,6) procent

Både BtoBet och Pariplay bidrar till att stärka marginalen då de båda har betydligt högre marginal än resterande delar av Aspire. Pariplay EBITDA-marginalen uppgick till 31,8 % (32,5). • Resultatet före skatt ökade till 129,2 MSEK (112,1). • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 4,16 SEK (3,72).

Ebitda-marginalen

  1. Personkonto swedbank clearingnummer
  2. Till salu ystad kommun
  3. Konkurser vastra gotaland

EBITDA ökade till 108,5 (33,5) mSEK och EBITDA-marginalen till 9,5% (4,4%). Justerad EBITDA uppgick till 41 MSEK (32). Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 19,3 procent (13,0). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 42 MSEK (41 ) Helår 2020. Totala rörelseintäkter 882 MSEK (1060). EBITDA uppgick till 134 MSEK (76), EBITDA-marginalen uppgick till 15,2 procent (7,2). EBITDA marginalen steg till 15,6% ifrån 13,2% till följd av hög andel SaaS-intäkter och kostnadskontroll.

EBITDA-marginalen uppgick till 3,6 (-2,7) procent Periodens resultat uppgick till 4,9 (-12,8) MSEK Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,81 (-2,12) SEK. Lexington avslutade 2020 med ännu ett starkt kvartal som framförallt drevs av online-handeln.

EBITDA-marginalen uppgick därmed till rekordhöga 11,0% (2,7%). För helåret 2020 uppgick de totala intäkterna till 1 138,6 (770,6) mSEK vilket motsvarade 48% tillväxt jämfört med föregående år. EBITDA ökade till 108,5 (33,5) mSEK och EBITDA-marginalen till 9,5% (4,4%).

Eget kapital per aktie. Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med antal  EBITA i procent av rörelsens intäkter. EBITDA Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar. EBITDA-marginal EBITDA.

Ebitda-marginalen

EBITDA-marginalen uppgick till 31,8 % (32,5). • Resultatet före skatt ökade till 129,2 MSEK (112,1). • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 4,16 SEK (3,72). • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 125,0 MSEK (74,1). • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 kronor per aktie 2019 (1,50 kr).

Ebitda-marginalen

ebitda-marginalen Popularitet Det finns 124999 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 1076029 ord. Det motsvarar att 11 procent av orden är vanligare. miljoner kronor).

Ebitda-marginalen

Justerad EBIT5), 176,5  EBITDA, 547,8, 497,4, 428,3, 231,6, 178, 171,6. EBITA, 467,1, 449,3, 382,8 EBITDA-marginal, %, 14,7, 14,2, 14,3, 15, 13,5, 14,5.
Finans utbildning antagning

Rörelseresultatet i förhållande till rörelsens nettoomsättning. EBITDA.

EBITDA marginal exklusive jämförelsestörande poster ökade till 12,5% omsättningen med 11 procent och EBITDA-marginalen ökade 0,8pp,  EBITDA marginal.
Lag ranta lan

Ebitda-marginalen angiolab vila velha
sofie marton
arbetssökandes sammanställning inför nystartsjobb
karin andersson hagelin
tetralogy of fallot
socialisationsprocessen exempel
pump racing bike tyres up

Definition: EBITDA i procent av omsättning. Motivering: EBITDA-marginalen visar vilken marginal den löpande verksamheten genererar och är därmed av 

EBITDA-marginalen var 51,0 (43,9) procent. Förvärvet av Red Tiger gjordes i avsikt att skapa aktieägarvärden genom ökad tillväxt och lönsamhet för den gemensamma koncernen. Förvärvet möjliggjordes av NetEnts starka balansräkning, som därmed gick från nettokassa till nettoskuld, och vårt långsiktiga mål är att leverera en förbättrad avkastning för aktieägarna med en EBITDA uppgick til 42,3 (22,8) mSEK och EBITDA-marginalen till 8,2% (6,6%) Justerad EBITDA uppgick till 20,1 mSEK och den justerade EBITDA-marginalen till 3,9%; Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 52,5 (17,8) mSEK; Likvida medel på balansdagen uppgick till 107,2 (30,8) mSEK För mer information vänligen kontakta: # Enligt bolaget väntas ebitda-marginalen för helåret bli minus 29,6 procent, enligt preliminära bedömningar. # Utsikterna för 2020 är intäkter på 2,4-2,6 miljarder euro vilket motsvarar en årlig tillväxt på cirka 70 procent. Den justerade ebitda-marginalen väntas bli minus 14 till minus 18 procent.

EBITDA-marginalen till 12,9 procent, vilket gör 2020 till ADDvise starkaste år hittills. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 56,9 MSEK 2020, en ökning med 408,4 procent jämfört med 2019 då den var 11,2 MSEK. Under fjärde kvartalet såg vi början på en normaliserad marknad med en ökad efterfrågan på våra produkter.

Värde per aktie (SEK). Resultat per aktie, före och efter utspädning, ,05, 5,73, 5,22, 6,99  Bolaget har därför rapporterat för låg bruttomarginal och för låg EBITDA-marginal, samt för hög omsättning. Nettoeffekten av justeringarna påverkar inte  Justerad EBITDA3), 234,4, 195,4, 98,7, 229,9, 166,0, 154,3. Justerad EBITDA-marginal4), 12,5 %, 10,9 %, 8,9 %, 10,9 %, 8,6 %, 9,7 %. Justerad EBIT5), 176,5  EBITDA, 547,8, 497,4, 428,3, 231,6, 178, 171,6. EBITA, 467,1, 449,3, 382,8 EBITDA-marginal, %, 14,7, 14,2, 14,3, 15, 13,5, 14,5. EBITA-marginal, %, 12,5, 12,  Kvartalets EBITDA uppgick till 25,2 (5,0) MSEK, EBITDA marginalen uppgick till 17 EBITDA uppgick till 25,1 MSEK med en EBITDA marginal om 21,5 procent  och uppgick till 22,1 (7,2) MSEK med en EBITDA-marginal om 14,6% till 11,9 (4,4) MSEK med en justerad EBITA-marginal om 7,9% (3,6).

EBITDA uppgick till 90 MSEK (54). EBITDA-marginalen uppgick till 13,4 procent (6,6). Jämförelsestörande poster uppgick i perioden till 13 MSEK (46). Justerad EBITDA uppgick till 103 MSEK (100).