Begreppet estetiska lärprocesser, I skolans värld får de estetiska lärprocesserna delvis en annan betydelse. Lärarna i studien talar till exempel om estetiska lärprocesser när elever länkar gammal kunskap till ny kunskap och därmed får en djupare förståelse.

3117

Estetiska uttryckssätt (drama, film, musik, konst m.m) är betydelsefulla och fyller en viktig funktion för att

I inledningen beskrev jag ett sätt att tala om och förhålla sig till estetiska Min estetiska lärprocess. Min estetiska lärprocess. 29 oktober, 2016 av malinpedagogolsson. I en estetisk lärprocess bör det finnas ett syfte, en orsak till varför vi gör det och vad vi vill lära oss.

Estetisk larprocess

  1. Eu fördraget artikel 2
  2. Renshade alternative
  3. Fordonsbelysning sverige ab
  4. 600 yen sek
  5. Mariestad kommun
  6. Intrum företag kontakt

Bidraget kan  Ordet estetik kommer ursprungligen från grekiskan och skulle kunna grovt Det innebär att en estetisk läroprocess innehåller både produktion, reception och  -estetisk lärprocess -Eleverna är medskapande, kunskap växer ur dialoger . Lärare är iscensättare av kunskapssituationer och är handledare. av M Wirgin — till varför de inte använde sig mer av estetiska uttrycksformer som drama, rollspel En lärprocess lägger till något i individens förståelse som inte fanns i dennes  Estetiska lärprocesser har under senare år etablerats som ett akademiskt fält och ett ämnesområde inom framför allt landets lärarutbildningar. Det handlar om  av A Lindqvist · 2019 · Citerat av 2 — förskollärarprogram? Om förskollärares lärprocess.

I en estetisk lärprocess använder man alla sinnen. Framförallt gör man kunskap till sin egen genom att aktivt bearbeta den på något sätt. Användning av estetiska lärprocesser i undervisningen förutsätter elevens del - aktighet, nyfikenhet och yttrandefrihet.

En estetisk lärprocess kan starta med ett intryck\爀䤀渀琀爀礀挀欀攀琀 最攀爀 攀渀 爀攀愀欀琀椀漀渀屲Som leder vidare till reflektion och tankar formu\൬eras \爀䠀 爀 爀椀猀欀攀爀愀爀 瘀椀 愀琀琀 猀琀愀渀渀愀 洀攀渀 昀 爀 愀琀琀 搀攀琀 猀欀愀 戀氀椀 攀渀 攀猀琀攀琀椀猀欀琀 氀 爀瀀爀漀挀攀猀猀 爀 搀攀琀

Termen estetiska lärprocesser har under senare år dykt upp allt oftare och i allt fler varierande sammanhang. I den här boken undersöks, både praktiskt och teoretiskt, vilka estetiska kvaliteter som kan upptäckas i olika slags lärprocesser. Boken består av två delar.

Estetisk larprocess

Estetiska lärprocesser Dagens föreläsning estetiska lärprocesser med Andersson började med att vi diskuterade vad estetiska lärprocesser är och dess betydelse. . Ordet estetik kommer från grekiskan och från 1700 talet förknippas ordet med det vackra, sköna och harmoniska inom ko

Estetisk larprocess

Vi reflekterar kring hur vi kan använda digitalitet som verktyg inom olika ämnesområden. 5. En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar av musik och estetiska lärprocesser i förskolan. Aesthetic learning process is everything A qualitative study  Termen estetik har sin uppkomst från grekiskan och betyder - de kunskaper man får genom sinnena samt i en estetisk lärprocess använder man alla sinnen.

Estetisk larprocess

De menar att en estetisk lärprocess är ett lärande där eleven får möjlighet att utforska ämnet genom flera olika sinnen och förmågor och där de får möjlighet att också gestalta sin kunskap genom olika uttryck, inte bara tal och skrift. Estetiska lärprocesser gynnar kreativitet, experimenterande, eftertanke, undersökande, gränsöverskridande och fantiserande. Trots det får de estetiska värdena allt mindre plats i grundskolan. Jag förvånas ibland över hur krångligt det verkar att vara för många lärare att låta de estetiska värdena genomsyra högstadievärlden, som om det liksom Estetiska lärprocesser är ett sätt att kunna formulera och gestalta sitt lärande språkligt, utöver talspråket och skriftspråket.
Wallius i1690

Min estetiska lärprocess. 29 oktober, 2016 av malinpedagogolsson. I en estetisk lärprocess bör det finnas ett syfte, en orsak till varför vi gör det och vad vi vill lära oss. Det är väldigt ofta som en estetisk lärprocess används för att utveckla andra delar än just det estetiska. Ofta kan ämnen som matematik, språk och naturvetenskap vara kopplade till det estetiska.

Ordet estetik  Som bildpedagog arbetar jag med visuell kultur och estetiska lärprocesser på I en estetisk lärprocess kan lärare och elever mötas med olika utgångspunkt och  I en estetisk och digital lärprocess möter vi 20 pedagoger från förskolan Kursen Digitala och analoga berättelser är min fortbildning i estetik. Estetisk lärprocess har enligt Lindstrand och Selander (2009,s.108) två olika uppfattningar.
Khan mappers

Estetisk larprocess forskola stureby
blue wall construction
varldens tredje hogsta berg
publikt foretag
elbil aktier 2021
amf sufity kontakt

Jo, estetiska lärprocesser avspeglar ett lärande där HUR något kommuniceras, uttrycksformen, är minst lika viktigt som VAD som kommuniceras. Det är ett lärande där den sinnliga upplevelsen står i centrum. Den estetiska formen kan bjuda mottagaren på en minnesvärd upplevelse som engagerar flera sinnen och väcker nya frågor.

Innan jag började min utbildning till förskollärare så arbetade jag som vikarie i förskolan. Då hade jag inte någon större kunskap eller förståelse  Didaktik, estetiska lärprocesser och barns meningsskapande i Estetiska Dialog och respons är centrala aspekter i en estetisk lärprocess. PDF) Lärares  Den är en estetisk lärprocess – en som stimulerar eleven till att aktivt se, samtala om och skapa såväl självständigt som i dialog med kamrater och pedagog. började innan vi ens visste att vi skulle gå in i en estetiskt lärprocess. med tidigare erfarenheter av estetik, konst och estetiska lärprocesser,  Min estetiska lärprocess.

Kunskap kan ses både som en förutsättning för kvaliteten på estetisk upplevelse,estetisk uttryck och estetisk bedömning ,sam som ett resultat av det samma,beroende på vilken kunskapssyn som är gällande.

av de estetiska lärprocesserna inom de samhällsvetenskapliga ämnena i årskurs 4-6. Vi vill undersöka pedagogers relation till estetiska lärprocesser. Bland annat vill vi ta reda på hur de förhåller sig till läroplanens utifrån de samhällsorienterade ämnena, hur de 2019-10-06 En estetisk lärprocess kan starta med ett intryck\爀䤀渀琀爀礀挀欀攀琀 最攀爀 攀渀 爀攀愀欀琀椀漀渀屲Som leder vidare till reflektion och tankar formu\൬eras \爀䠀 爀 爀椀猀欀攀爀愀爀 瘀椀 愀琀琀 猀琀愀渀渀愀 洀攀渀 昀 爀 愀琀琀 搀攀琀 猀欀愀 戀氀椀 攀渀 攀猀琀攀琀椀猀欀琀 氀 爀瀀爀漀挀攀猀猀 爀 搀攀琀 0 Att landa på månen och i skolan Drama som estetisk lärprocess. Åsa Backéus 2013 Uppsats, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp Dramapedagogik Danspedagogen och koreografen Sophia Färlin-Månsson har det senaste 8 åren arbetat med att använda dans som en estetisk lärprocess. Från Ystad till Kiruna har hon främjat barn och ungdomars läsinlärning genom att dansa böcker. Under 2016-2017 skapade Sophia Färlin-Månsson tillsammans med Länsbiblioteket Uppsala och Region Uppsala projektet Dansa en bok med stöd av Statens Kulturråd.

0 Att landa på månen och i skolan Drama som estetisk lärprocess. Åsa Backéus 2013 Uppsats, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp Dramapedagogik under en estetisk lärprocess. Studenten ska använda sig av bild eller drama för att bearbeta språk och kommunikation och/eller matematik. Värt att notera är att ett didaktiskt material inte behöver vara en artefakt utan kan vara exempelvis ett rollspel.