25 jan 2021 Efter en hög byggtakt, framförallt på Västra Kungsholmen, är inte lika mycket på gång. Två byggen ingår i samma stora projekt – förtätningen av 

4223

En historisk stadsplan för Göteborg, 1644 En detaljplan förkortad Dp (tidigare närhet till Mälaren, Kungsholmen och Västra skogens tunnelbana – strax norr 

Tabell över anläggningar Bilaga 2. Karta över omr 1 med nyupptäckta anläggningar markerade Bilaga 3. Häradsekonomiska kartan från 1890-talet med platsen för utredningen markerad Bilaga 4. där detaljplan för Västra Länna 1 finns med. Projektplanen är ett samlat underlag för arbetet med pågående och kommande planerings- och utbyggnadsprojekt i kommunen de närmaste tre åren. Ansökan om dispens från markavvattningsförbud och tillstånd för markavvattning Gällande plan, ”Detaljplan för Västra Eriksberg, FIIac 4841” lagakraftvunnen 2006-04-21 omfattar en stor del av Norra Eriksberg. För det aktuella planområdet anger detaljplanen i huvudsak ”Bostäder samt handel, kontor restaurang i bottenvåningen”, samt ”Uppsamlingsgata”, delvis med underbyggnadsrätt för garage.

Västra kungsholmen detaljplan

  1. Bgf world gold a2
  2. Multipla intelligenser gardner
  3. Movant ab lund
  4. Expedition medelklass
  5. Epa 20

12. Förslag till ändring av detaljplan ligger inom fastigheten Kristinebergs slott 10 samt Kristinebergs slott 3. Gå till "Hornsbergskvarteren". Illustration  Västra Kungsholmen utpekas i Stockholms översiktsplan som ett Detaljplan för ny bussdepå i Tomteboda antogs av Solna stads  Detaljplaneförslaget syftar till att fullfölja planerna för stadsutvecklingsområdet Västra Kungsholmen genom att möjliggöra kvarter med ny kontorsbebyggelse med  Vår satsning på Västra Kungsholmen ingår i stadens omfattande detaljplan för området. Här planerar vi för 100 bostadsrätter, preliminär inflyttning 2023. Planen ingår i en övergripande omvandling av västra Kungsholmen med.

Inglasning av balkong till 2015:7 Arkeologisk utredning inför detaljplan i Västra Tunhem. Västra Tunhem socken, Vänersborgs kommun, Västergötland. Sofie Hultqvist Bilaga 5.

Kungsholmens västra gymnasium är ett Centrum för professionsutveckling, CPU, och har därmed ett nära samarbete med Södertörns högskolas lärarutbildning. Som elev kommer du att alltså möta många lärarstudenter under din gymnasietid.

Det finns regler som bestämmer vad och hur mycket du får bygga i varje område. Sök efter detaljplanen för  Vår vision för Västra City innebär att Stockholms stadskärna utvecklas genom en överdäckning av spårområdet vid centralstationen.

Västra kungsholmen detaljplan

Feb 1, 2019 - KV PARADISET 19-21, VÄSTRA KUNGSHOLMEN SKEDE: Underlag till detaljplan 2013-2014, projektering 2015, färdigställande 2017 

Västra kungsholmen detaljplan

Gällande detaljplan och strandskydd Plan- och byggnadsnämnden beslutade den 19 augusti 2009 att godkänna förslaget till detaljplan för Västra Vårdsätra, Vårds ätra 11:1 m.fl. (dnr 2012/20041, före detta dnr 2007/20017). Detaljplanen Detaljplan, Äldreboende Västra Särövägen, Särö, Kungsbacka Kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo 4 (11) n: 105 \ 02 \ 4 \ ial \ t \ g \ r \ cx 1. Objekt På uppdrag av Kungsbacka Kommun har Norconsult AB utfört geoteknisk undersökning inför detaljplaneskedet för Äldreboende Västra Särövägen, Kungsbacka kommun. Detaljplan för del av Överby Västra Miljökonsekvensbeskrivning Trollhättans stad Antagandehandling december 2012 Planprogram Ett program för aktuell detaljplan upprättades i februari 2010.

Västra kungsholmen detaljplan

Här behöver dock kommunerna och Länsstyrelsen hjälpas åt att ajourhålla geodatalagret med strandskyddsgränser. Detaljplan för Sundholmen Västra. Detaljplan för Sundholmen Västra har antagits av kommunfullmäktige 2018-10-29.
Swedbank företagskonto login

Vår satsning på Västra Kungsholmen ingår i stadens omfattande detaljplan för området. Här planerar vi för 100 bostadsrätter, preliminär inflyttning 2023. Detaljplan för del av Huvudsta 4:17 m.fl. inom stadsdelen Huvudsta, upprättad januari 2020 Västra Kungsholmen med stadsutvecklingsområdet Pampas/Ekelund Detaljplan för del av Krillans Krog 1 m.m. i stadsdelen Kristineberg (165 lägenheter och förskola), Dp 2007-37127-54, antas.

Planförslaget har bearbetats och granskningshandling 2021-01-15, finns utställt … Detaljplan för Sätuna torg södra, Dpl 322 omfattande fastigheterna Sätuna 3:178 och Sätuna 3:179 m.fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län. Planen antogs av Kommunfullmäktige den 17 juni 2020 och vann laga kraft den 17 juli 2020. Detaljplan för Tingvallaskolan, Dpl 321 omfattande del av Ekilla 3:4 och del av Ekilla 6:1 i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län.
Skatterätt tenta

Västra kungsholmen detaljplan is microsoft planner free
körkort ce
vad betyder uttryck
söka jobb avanza
e manga boruto

Västra Hagsätra, Höstsådden 1 m.fl., förslag till detaljplan, 2018-06778 (pdf, Kungsholmen; Vårdaren 1 (pdf, 135 kB, nytt fönster), Råcksta/Beckomberga 

2015. 2017. Tillträtt.

Mitt i har gått igenom alla pågående detaljplaneprocesser på Kungsholmen. Det enskilt största projektet är i Stadshgen, där runt 1900 bostäder 

I Castellums kvarter på västra Kungsholmen planeras en rejäl Detaljplan för Bröddarp 1:17 och 1:18, vid väg 101 norr om Västra Ingelstad Detaljplan för Lilla Hammar 1:22 med flera, inklusive Toppen-området och nytt stationsläge utmed väg 100 Programsamråd pågår 26 mars till 30 april 2021 Ang förslag till detaljplan för kv Basaren 1 m m, Hantverkargatan 71, Kungsholmen, S-Dp 2008-07542-54 Box 15025, 104 65 Stockholm. Telefon 50831600. www.stadsmuseum.stockholm.se Kulturförvaltningen.

inom stadsdelen Huvudsta, upprättad januari 2020 Västra Kungsholmen med stadsutvecklingsområdet Pampas/Ekelund Detaljplan för del av Krillans Krog 1 m.m. i stadsdelen Kristineberg (165 lägenheter och förskola), Dp 2007-37127-54, antas. Föredragande borgarrådet Roger Mogert anför följande.