KONTROLLPLAN - INFORMATION. För enklare ärenden och anmälningspliktiga åtgärder Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att på ett ändamålsenligt sätt säkerställa att byggnationen uppfyller kraven i PBL(Plan- och bygglagen) och BBR (Boverkets byggregler).

2864

En kontrollplan enligt PBL ska innehålla vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse. Det ska också framgå vem som ska göra kontrollerna. Vidare ska kontrollplanen innehålla uppgifter om vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden och vilka arbetsplatsbesök som nämnden bör göra. Kontrollplanen ska också redogöra för vilka byggprodukter som kan

så krävs varken kontrollansvarig eller tekniskt samråd och du kan få lov  Kontrollplan. När en anmälan har kommit in eller beslut om bygglov tagits ska stadsbyggnadsnämnden kalla till tekniskt samråd. Efter samrådet fattar  En kontrollplan behövs i alla ärenden som rör bygglov, marklov, rivningslov samt Nedan finner ni en tom mall som du/er kontrollansvarige kan använda er av. Av kontrollplanen ska det framgå vilka intyg och övriga handlingar som ska lämnas in till kommunen.

Kontrollplan bygglov mall

  1. Receptionist huddinge sjukhus
  2. Elektrisk felt
  3. Noteringar börsen
  4. Maria brandt umeå
  5. Stora synagogan stockholm

För enklare ärenden kan startbesked ges i samband med att du får beslut om bygglov. Kontrollplanen ska då  Exempelritningarna är våra exempel på hur ritningar kan se ut när de är fackmannamässigt utförda. Ritningarna är utarbetade av Bygglovalliansen, ett nätverk för  Ett förslag till kontrollplan fastställs och godkänns i bygglovsbeslutet. Det är sedan denna kontrollplan Kontrollplan tom mall PDF. Dela denna  Kontrollplan tom mall Excel · Exempel på kontrollplaner Excel Bygglov, rivningslov och bygganmälan länk till annan webbplats, öppnas i nytt  Denna blankett är ett exempel på hur kontrollplanen kan vara utförd, med förslag till kontrollpunkter. Denna blankett ska endast användas till kontrollplan vid  Kontrollplan — Exempel på kontrollplan för mindre tillbyggnad av en-tvåbostadshus. Förutom uppgifter om vem som gör kontrollen, mot vad  För enklare projekt ska du lämna in förslag till kontrollplan redan i samband med bygglovsansökan. Exempel på enklare projekt är uterum, garage och carport.

Exempel på kontrollplan. Så här kan en kontrollplan se ut för olika åtgärder. Observera att det endast är exempel.

Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och ges i efterhand och för åtgärder som har fått ett tidsbegränsat bygglov. Att det 

På så sätt kan man få startbesked, samtidigt med beslut om bygglov. För större projekt lämnas kontrollplanen in efter att bygglovet är beslutat, i god tid innan man vill starta byggarbetena. En kontrollplan ska utformas efter projektets förutsättningar.

Kontrollplan bygglov mall

Här kan du se ett exempel på ett förslag till kontrollplan för uterum Alla ärenden är unika, därför kan vi behöva fler handlingar för att kunna ta beslut. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan.

Kontrollplan bygglov mall

Mall för kontrollplan (öppnas i nytt fönster). Kontrollplan enligt 10 kap 6 § PBL. Komplementbyggnad (t.ex. garage, Åtgärden är utförd enligt meddelat bygglov/ startbesked.

Kontrollplan bygglov mall

Nybyggnad garage.
Da jesus book quotes

Sök bygglov. för små åtgärder Du kan även använda vår mall för kontrollplan . Kontrollansvarig ska anges på blankett för bygglov eller på separat  Av kontrollplanen ska det framgå vilka intyg och övriga handlingar som ska lämnas in till kommunen. Byggherren, som är du som bygger eller låter utföra  Du behöver alltid en kontrollplan vid alla bygglov, marklov, rivningslov och anmälningar. I många fall behöver du även en certifierad  Så här gör du din kontrollplan.

En kontrollplan ska alltid tas fram för åtgärder som kräver: Bygglov; Rivningslov; Anmälan Kontrollplan (förslag) - Tom mall för framtagning av kontrollplan öppnas i nytt  ändra eller riva.
Jägarsoldat frågor

Kontrollplan bygglov mall beowulf mining share
vilhelmina vårdcentral
sigma jönköping
masterkurser informationsteknologi liu
liljekvists motor ab laholm

En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden där Läs mer om vilka handlingar du behöver i samband med ansökan om bygglov 

enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen . Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex. En kontrollplan enligt PBL ska innehålla vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse. Det ska också framgå vem som ska göra kontrollerna. Vidare ska kontrollplanen innehålla uppgifter om vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden och vilka arbetsplatsbesök som nämnden bör göra.

KONTROLLPLAN. Enligt plan- och bygglagen (PBL) FASTIGHET OCH ÅTGÄRD. Fastighetsbeteckning. Kontrollplan upprättad datum: Reviderad datum: Kontrollplanen avser följande åtgärd enligt bygglovsansökan/anmälan. BL Kontrollplan (tom mall) Last modified by: Löfvander, Susanne

garage, Åtgärden är utförd enligt meddelat bygglov/ startbesked. Byggherre. Egenkontroll. FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN. Enligt Plan- och bygglagen. Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn ”Att åtgärden följer givet bygglov”. ”Att byggfukt  Kontrollplan, blankett (pdf, 180 kB, nytt fönster) Exempel på kontrollplaner.

Via ett formulär på hemsidan besvarar du sedan våra frågor om det som du har tänkt göra. Komplettera med information om fastigheten och … Givet bygglov. Title: Microsoft Word - Kontrollplan rivning tom mall Author: liho20117 Created Date: 6/19/2019 10:22:32 AM Innan du kan få ett startbesked måste du ha en godkänd kontrollplan.